Velkommen til Svejsemontøren > Links > Mig/mag svejsning
 
Sidst opdateret:
07/10 2013 20:57:51
 

Mig/mag svejsning


Ved MIG/MAG-svejsning skabes ved hjælp af strømforsyning gennem en svejsepistol en lysbue mellem den fremførte svejsetråd og arbejdsemnet. Lysbuen sammensmelter det materiale, der skal svejses, og svejsetråden og skaber således svejsningen. Trådføderen sørger kontinuerligt gennem hele processen for at tilføre tråd gennem svejsepistolen. Svejsepistolen tilfører desuden beskyttelsesgas til svejsningen.
MIG- og MAG-svejsemetoderne afviger fra hinanden ved at MIG-svejsning (metal inert gas) bruger en inaktiv beskyttelsesgas, der ikke tager del i svejseprocessen, mens MAG-svejsning (metal active gas) udvikler en aktiv beskyttelsesgas, som indgår i selve svejseprocessen.
Normalt indeholder beskyttelsesgassen aktiv carbondioxid eller oxygen, og derfor er MAG-svejsning meget mere almindelig end MIG-svejsning. Faktisk bruges betegnelsen MIG-svejsning ofte uretmæssigt i forbindelse med MAG-svejsning. 
I dag bruges MIG/MAG-svejsning næsten overalt i svejseindustrien. De største brugere er tunge og mellemtunge industrier, f.eks. skibsværfter, producenter af stålkonstruktioner, rørledninger og trykbeholdere samt reparations- og vedligeholdelsesvirksomheder.
MIG/MAG-svejsning bruges også ofte i metalpladeindustrien, dvs. især i bilindustri, bilværksteder og småindustri. Gør-det-selvfolk og hjemmebrugere har normalt MIG/MAG-svejsemaskiner.
MIG- og MAG-svejseudstyr omfatter typisk en strømkilde, en trådboks, et jordkabel og en svejsepistol, samt eventuelt en ekstra væskekøleenhed og en beskyttelsesgasbeholder eller et gasnetinterface.
 
Husk du kan altid kontakte os for mere information og rådgivning her
 
 
 

 

 

 
Svejsemontøren.dk - Vi sælger alt i nye og brugte svejse maskiner og udstyr